การประชุมประจำปี 2548
เทพารักษ์ อุตสาหการได้จัดการประชุมครั้งสำ
คัญสุดในรอบปี โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
กรรมการเข้าร่วม More
กีฬาบริษัทครั้งที่ 7
เทพารักษ์ อุตสาหการได้จัดการประชุมครั้งสำ
คัญสุดในรอบปี โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
กรรมการเข้าร่วม More
 


บริษัท เทพรักษ์ อุตสาหการ จำกัด


มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในราคา
ย่อมเยาว์รับออกแบบการบรรจุสินค้าของท่านในรูปแบบต่างๆรับผลิตและ
ซ่อมเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาห กรรมยาอาหารและเครื่องสำอางค์หรือ
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ โดยมีช่างผู้มีประสบการณ์ ให้
คำแนะนำและออกแบบแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งออก
แบบและผลิตโมลด์สำหรับขึ้นรูป พีวีซี. ด้วยระบบ CAD-CAM


THEPARUX Industrail

The company proudly presents the products and serves
high quality and reasonable price. It is an agency to
design a variety of packages and to manufacture and
repair the machine for the productions of medicine, food,
and cosmetic or the packaging machine such as Blister
Packaging Machine. The company has a professional
team to give useful advice and solve the problem to
bring about a practical machine state. Not only that, it
serves to design and produce mould in order to form
PVC with CAD-CAM system.